nEKEmvaló

Kődobálás? Egy bibliai szólás eredeti jelentése

Évekkel ezelőtt egyházunkban kellemetlen hírek szivárogtak ki valakinek a múltjáról. Érdekes módon egy hozzászóló megpróbálta mentegetni a múltjának erről a részletéről hallgató embert az interneten. Ezt a sommás gondolatot olvashattuk a nevét is vállaló „védő” írásában: „Az vesse rá az… Continue Reading →

Ismertem egy embert

Ismertem egy embert, aki mindennél jobban szerette az életet. Kereste mindenben az örömöket, próbálta élvezni azt a rövid időt, amit itt tölthet a földön. Ez az ember egy olyan családba született, ahol ismerték az evangéliumot. Őt azonban ez nem érdekelte…. Continue Reading →

Jézus vagy Barabbás?

Kr. u. 32 körül Jeruzsálemben egy pillanat alatt felforrósodott a légkör, amikor a Szanhedrin, a zsidó nagytanács Pilátus(1) előtt hazaárulással vádolta Jézust. Pilátus ugyan nem találta Őt római szempontból veszélyesnek, és el akarta engedni, de a hangulat miatt nem merte… Continue Reading →

A feltámadás bizonyossága III. rész – Mi történt? A valóság

Bizonyítható-e, hogy üres volt Jézus sírja? Igen! A sírhelyét sokan ismerték, hiszen a Nagytanács egyik tagja, Arimátiai József ajánlotta fel a saját sírját Jézusnak (Lk 23,50-56). Ismerték tehát a helyet, mégsem kérdőjelezte meg senki a tanítványok állítását, hogy a sír… Continue Reading →

A feltámadás bizonyossága II. rész – Mi történhetett? Alternatív magyarázatok

Az üres sír ténye még nem jelenti azt, hogy feltámadt a halott. Csak annyit jelez, hogy nincs ott a holttest, de a miértre nem ad választ. Jézus feltámadásával kapcsolatban sok kérdés felvethető. Ami nem meglepő, hiszen el kell ismerni, nagyon… Continue Reading →

A feltámadás bizonyossága I. rész – Hogyan halt meg Jézus?

Kinek van esélye feltámadni? Csakis annak, aki meghalt. Ez persze nem túl gyakori, mert a holtak nem szoktak ilyet tenni. Ha valaki eltűnne a sírjából, akkor sokkal hamarabb gondolnánk arra, hogy a temető adminisztrációjával van gond, mint arra, hogy feltámadt…. Continue Reading →

Emlékezés a reformációra: orvosi eset?

Egy orvos – ki tudja, hol, ki tudja, mikor – furcsa módon járt el betegeivel. Megállapította a betegséget, majd elmondta a betegnek, hogyan történik a gyógyulás. Mi az orvos tennivalója, milyen gyógyszert kell bevenni, mit fog észlelni a beteg, mikor… Continue Reading →

Szükséges volt-e a reformáció? III. rész – Önvizsgálat

A sorozat előző cikkeiben (I. rész, II. rész) egyrészt azt boncolgattam, milyen tényezők vezettek a reformáció elindulásához, illetve azt, hogy milyen, máig ható értékeket fedezett fel újra és tett hangsúlyossá számunkra is a Luther által indított megújulási mozgalom. Ám felvetődik… Continue Reading →

Szükséges volt-e a reformáció? II. rész – A reformáció kincsei

Sokszor hallani ma (nemegyszer megnevezés nélkül), hogy a reformációnak sok kincse van. Ezekre szükségünk van! Miben látom a legnagyobb kincset? Az újra felfedezett és haszonnal forgatott Szentírásban. Luthernek csak 22 éves korában került kezébe Szentírás. A bevett ige alaposan megváltoztatta… Continue Reading →

Szükséges volt-e a reformáció? I. rész – Paul Althaus indoklása

Idén ünnepeljük a reformáció indulásának 500. évfordulóját. Ám az ünneplés bizonyos megnyilvánulásaiban úgy tűnik, mintha egyesek szerint nem lett volna szükséges a reformáció. Vagy legalább is ma szégyellnünk kellene. Mintha már más szelek fújnának. Mégis azt tartom, hogy ne toljuk… Continue Reading →

« Régebbi bejegyzések

© 2018 nEKEmvaló — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑